HR EN

Search
Close this search box.

>>

Održan seminar za novinare “Umrežimo se – protiv korupcije!” / Seminar for journalists “Let’s create a network – against corruption!” was held in Zagreb

U organizaciji UDD – Udruge za demokratsko društvo u petak i subotu 12. i 13. lipnja 2015. godine u Zagrebu je održan seminar za novinare “Umrežimo se – protiv korupcije!” u okviru istoimenog projekta kojeg financira Europska komisija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Kao što je poznato, mediji svojom djelatnošću ograničavaju zlouporabu moći otkrivanjem sumnjivih poslova u društvenim djelatnostima (politici, gospodarstvu, upravi, pravosuđu), a izuzetno su značajni i u otkrivanju možebitnih korupcijskih afera.

Borba protiv korupcije u medijima radi očuvanja javnog interesa kao osnovne svrhe medija mora uključivati razotkrivanje netransparentnih vlasničkih struktura i načina financiranja, osiguranje poštivanja profesionalnih standarda novinarske prakse te jačanje mehanizama zaštite prava građana na kvalitetnu i vjerodostojnu informaciju.

Seminar je okupio značajan broj novinara iz raznih tiskanih i elektroničkih medija, a sigurni smo da će im stečena iskustva biti od velike koristi u svakodnevnom novinarskom radu.

Prvog dana seminara Sandra Pernar iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH) predstavila je središnji portal za savjetovanje sa zaintersiranom javnošću „e-Savjetovanja“ koji je od kraja travnja 2015. dostupan svima na internetskoj adresi savjetovanja.gov.hr. Tako je ovaj portal predstavila kao „novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji će omogućiti jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonijeti kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupinama u procesu oblikovanja javnih politika“.

Zatim je svoj osvrt na novu Strategiju suzbijanja korupcije za period od 2015. do 2020. godine dao Tomislav Matoc iz Sektora suzbijanja korupcije iz Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Bilo je riječi i o Prijedlogu Akcijskog plana suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2016. godine i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje traje do 21. lipnja 2015. (nedjelja) na portalu „e-Savjetovanja“. Rasprava o trenutnom stanju borbe protiv korupcije u Republici Hrvatskoj bila je, očekivano, žustra, a sudionici su se složili da je bitno raditi na svakodnevnoj prevenciji ove pošasti, a ne se uvijek samo zgražati nad posljedicama kad one već isplivaju na površinu.

Goran Matešić i Daria Duždević iz Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) govorili su o percepciji korupcije u javnoj nabavi i europskim pravilima javne nabave te su novinarima predstavili svoju internetsku stranicu www.dkom.hr na kojoj se potpuno transparentno mogu pronaći svi detalji vezani uz javnu nabavu u Republici Hrvatskoj. Također, novinarima su dane upute kako pretraživati stranicu i najlakše doći do tražene informacije.

Ugledni politolog i stručnjak za javne politike s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu prof. dr. Zdravko Petak održao je predavanje o transparentnom i odgovornom javnom upravljanju te iznio što je potrebno kako bi se prevenirala korupcija u našem društvu i društvo učinilo pravednijim i djelotvornijim.

Za sve to potrebna je revizija rashoda za javnu potrošnju, regulacija stranačkog financiranja, pristup građana i medija informacijama, odgovornost dužnosnika (obznanjivanje vlastite imovine, sukob interesa itd.), transparentni sustavi javne nabave te djelotvorno procesuiranje korupcije.

Prof. Petak je u svom izlaganju posebno upozorio na pogubne posljedice korupcije kao što su manji obujam ulaganja javnog sektora, pad produktivnosti javnih investicija, manji izdaci za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb, zatim povećanje ukupnog broja i broja nekompetentnih djelatnika javne uprave, neefikasno provođenje privatizacije, povećanje sive ekonomije, ali i dohodovne nejednakosti, povećanje troškova poslovanja te u konačnici usporavanje ekonomskog rasta i smanjivanje političke legitimnosti.

Na kraju prvog dana seminara zanimljivo i poučno predavanje održao je prof. dr. Željko Radić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. On je predstavio srednjovjekovni Statut grada Splita iz 1312. godine kao okvir za prepoznavanje i sprječavanje koruptivnih oblika ponašanja i sukoba interesa. Ono što je sve prisutne iznenadilo je činjenica koliko smo kao društvo nazadovali po pitanju prevencije korupcije u ovih 700 godina i koliko bi bilo korisno ugledati se na primjer ovog dalmatinskog gradića u 14. stoljeću. Prof. Radić je posebno naglasio kako je „u splitskom Statutu bila uspostavljena ravnoteža interesa između privatne i javne sfere, a čak je to i pretezalo na stranu javnog interesa“ što predstavlja osnovu borbe protiv korupcije na svim razinama.

Drugog dana seminara predavanje o pravu na pristup informacijama održala je Dubravka Bevandić, predstavnica Ureda Povjerenice za informiranje. Osvrnula se na povijesni pregled prava na pristup informacijama, ali ponajviše je bilo riječi o posljednjem hrvatskom Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI) iz 2013. godine i kako novinari najlakše mogu ostvariti svoje zakonsko i ustavno pravo da u što kraćem vremenu dođu do potpune i točne informacije. Novinari su upućeni na e-adresu ppi@pristupinfo.hr za podnošenje zahtjeva, upita i predstavki te na e-adresu ured@pristupinfo.hr za ostalu komunikaciju s Uredom Povjerenice za informiranje.

Boris Milošević, pomoćnik ministra uprave, prisutnim novinarima je govorio o Prijedlogu strategije razvoja javne uprave od 2015. do 2020. kojeg je Vlada Republike Hrvatske 21. svibnja 2015. godine poslala na usvajanje Hrvatskome saboru, a Strategija je većinom glasova i usvojena 12. lipnja ove godine. Strategija se temelji na tri osnovna stupa, a to su: 1. Pružanje javnih usluga, 2. Ljudski potencijali u javnoj upravi i 3. Sustav javne uprave.

Gotovo svi predavači na seminaru istaknuli su veliku ulogu medija i novinara u predstavljanju javnosti alata o kojima je bilo riječi (središnji portal „e-Savjetovanja”, strategije, akcijski planovi) te u informiranju građana o njima kako bi se što veći broj građana uključio u detekciju i praćenje koruptivnih rizika javnih politika, ali i kako bi se što više građana uključilo u procese donošenja odluka. Mediji imaju važnu ulogu i u motiviranju što većeg broja građana na uključivanje.

Na kraju ovog edukativnog seminara UDD – Udruge za demokratsko društvo održana je radionica s novinarima na temu „Konkretan rad u medijima na antikorupcijskim temama i pričama – dosezi i izazovi“ koja je pokazala kako je stanje istraživačkog novinarstva (i novinarstva općenito) u Hrvatskoj danas iznimno teško, a otvaranje ovakvih i sličnih tema potencijalno opasno po same autore te njihov eventualni sukob s izdavačima/vlasnicima medija zbog objavljivanja ovakvih priča može dovesti do ugrožavanja njihovog radnog mjesta, a sukladno tome i njihove egzistencije. To zapravo predstavlja neizravnu, ali vrlo moćnu cenzuru, odnosno pritisak koji neizbježno u najvećeg broja novinara potiče autocenzuru. To su sve problemi s kojima se suočava suvremeno novinarstvo u Hrvatskoj, ali ne preostaje nam ništa drugo nego se nadati da će se situacija u dogledno vrijeme popraviti te da će uvijek biti hrabrih među novinarima koji će, svemu unatoč, ostati „borci protiv nepravde“ (A. G. Matoš), što korupcija zasigurno jest.

>> Vijesti

>> Najave