HR EN

Search
Close this search box.

>>

Pokrenuta digitalna platforma o budućnosti Europe

Pokrenuta je digitalna platforma Konferencije o budućnosti Europe futureu.europa.eu, koja će omogućiti građanima da sudjeluju u kreiranju budućnosti Europske Unije.

Konferencija je zamišljena kao novi javni forum za otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu, utemeljen na doprinosima stanovništva, koja će biti dostupna građanima iz svih krajeva Europske unije. Druge institucije EU-a, nacionalni parlamenti, socijalni partneri, regionalna i lokalna tijela te civilno društvo pozvani su da se pridruže. S pomoću višejezične internetske platforme osigurat će se transparentnost rasprave i poduprijeti šire sudjelovanje. Komisija se u suradnji s drugim institucijama EU-a obvezala iznaći najbolji način da ideje građana i povratne informacije dobivene od njih pretoči u nove politike EU-a.

>> Vijesti

>> Najave