HR EN

Search
Close this search box.

>>

Poziv na dostavu ponude

UDD – Udruga za demokratsko društvo poziva Vas da podnesete ponude za zakup TV prostora za edukativne TV emisije u sklopu projekta “Umrežimo se – protiv korupcije!”.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

– Poziv na dostavu ponude,

– Izjava ponuditelja za ugovor o uslugama,

– Opis usluge,

– predložak Ugovora o uslugama.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuditelja za ugovor o uslugama.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 30 dana, zaključno s 4.11.2016. godine.

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana, zaključno s 29.10.2016., a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda, zaključno sa 31.10.2016. godine.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: udd@zg.t-com.hr .

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim pozvanim ponuditeljima, tj. objavljeni na web stranici UDD – Udruge za demokratsko društvo (www.udd.hr) i poslani svim potencijalnim ponuditeljima na njihove e-adrese.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici isključivo preporučenom poštom na adresu UDD – Udruge za demokratsko društvo prije zadanog roka. Ponude pristigle nakon roka neće se razmatrati. Kao datum zaprimanja priznaje se poštanski žig na omotnici.

Poziv na dostavu ponude

Opis usluge

Izjava ponuditelja usluge pravne osobe

Ugovor predložak

>> Vijesti

>> Najave