HR EN

Search
Close this search box.

>>

Projekt “Novi EU izazovi”

Korištenjem fondova Europske unije osigurava se dodana vrijednost redovitim aktivnostima države na svim razinama, koje pridonose razvoju različitih usluga u zajednici i potpori osjetljivim skupinama pri njihovu socijalnom uključivanju, kao i onima koje su podrška stručnjacima i drugim relevantnim dionicima u daljnjem razvoju i dostupnosti usluga. Opći cilj projekta je pridonijeti informiranju građana, a osobito mladih Grada Zagreba o EU fondovima kao instrumentu za smanjenje nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. Kroz edukativne, informativno-promotivne i savjetodavne aktivnosti povećat će se znanja i vještine, ojačati kapaciteti građana Grada Zagreba, osobito mladih i osoba koje rade s mladima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova, te tako pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. Planirane aktivnosti pridonijet će povećanju razine informiranosti, broju kvalitetnih prijava projekata na različite natječaje, stvaranju novih radnih mjesta za mlade, osiguranju novih usluga u mikro zajednicama te jednakim mogućnostima, većoj uključenosti i aktivnom sudjelovanju mladih u život lokalne zajednice. Ciljane skupine projekta su građani grada Zagreba, osobito mladi i osobe koje su u svom radu usmjerene mladima (predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva, škola, jedinica lokalne samouprave, centara za socijalnu skrb i sl.) koji će sudjelovati na radionicama i okruglim stolovima u lokalnoj zajednici. Bit će uključeni u edukativne, informativno promotivne i savjetodavne aktivnosti. Projekt se provodi uz potporu Grada Zagreba.