HR EN

Search
Close this search box.

>>

Projekt “Poruke s periferije I i II”

Ciljevi projekta su:

  • Priobližiti znanja o djelovanju EU, te potaknuti raspravu o budućnosti EU motivirajući građane, osobito mlade s periferije na uključivanje u aktivnosti Europske godine mladih
  • informirati i educirati mlade o EU, njezinim mogućnostima i dobrobitima, osobito za mlade, kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i u donošenju europskih politika uključivanjem građana u različite aktivnosti i procese koji im se nude.

Kroz različite komunikacijske kanale, radionice, okrugle stolove, radio emisije i društvene mreže, informirat ćemo djecu i mlade o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU, Konferenciji o budućnosti EU, o zajedničkim politikama o kojima se na razini EU raspravlja i odlučuje, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život, kvalitetu života, jednake mogućnosti i ravnopravnost građana. Posebno ćemo se usmjeriti na ruralna područja Dalmacije, Slavonije, Istre i Like.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.