HR EN

Search
Close this search box.

>>

Projekt “Zajedno za razvoj”

Projekt je usmjeren poboljšanju znanja i vještina u pripremi EU projekata s ciljem iskorjenjivanja siromaštva te ostvarivanja odgovornog gospodarskog razvoja u BiH i Crnoj Gori, te promicanju vidljivosti hrvatske razvojne suradnje. Ciljne skupine projekta: mladi, predstavnici neprofitnog sektora, predstavnici gradova i općina, akademske zajednice, mikro i srednjih poduzetnika. Planirane aktivnosti: Edukativne aktivnosti s potporom korisnicima obuhvaćaju seminare pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova s edukacijom za volontere i upravljanje volonterima, te kroz nastavak rada pružanjem individualnih potpora korisnicima online ili uživo. Edukativni seminari pripreme i provedbe projekata za EU organizirat će se u 3 ciklusa radionica u trajanju od 6 dana u Sarajevu, Mostaru i Kotoru (moguće su promjene lokacija s obzirom na prijavljene sudionike radi eventualnih ušteda). Bit će zastupljene slijedeće metode: interaktivni rad, predavanja, prezentacije, radionice, vježbe u paru, individualni i grupni rad. Prva dva dana fokusirat će se na analizu problema, dionika, logičku matricu, detaljnu razradu aktivnosti; jedan dan bit će posvećen izradi proračuna, presjekom poziva (IPA projekti s naglaskom na projekte prekogranične suradnja, projekti zajednice, Erasmus projekti i sl.) provedbi projekata. Fokus četvrtog dana bit će na upravljanju projektom, a petog i šestog dana na ulozi  volonterstva u EU projektima (uloga i menadžment volontera).  Nakon održanih radionica voditeljica projekta i izvoditeljica edukacija nastavit će pružati potporu korisnicima online putem (individualnim savjetovanjem, elektroničkom poštom, sastancima uživo ili na platformi ZOOM) kako bi što uspješnije pripremili ili proveli projekte. Ovisno o potrebi korisnika, potpora će se odnositi na obavještavanje o otvorenim natječajima, usmjeravanje na određeni tip natječaja ovisno o projektnoj ideji, pomoć u izradi projekata, komentiranje pripremljenih projekata, pomoć u provedbi projekata i sl. Planirane aktivnosti pridonijet će povećanju razine informiranosti, znanja i vještina, broju kvalitetnih prijava projekata na različite natječaje, stvaranju novih radnih mjesta, osiguranju novih usluga u mikro zajednicama te jednakim mogućnostima, većoj uključenosti i aktivnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice. Projekt “Zajedno za razvoj” provodi UDD – Udruga za demokratsko društvo iz Zagreba u partnerstvu s Udrugom Dobra uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova u okviru međunarodne razvojne suradnje. #Zajednozarazvoj#