HR EN

Search
Close this search box.

>>

U Splitu održan seminar „Umrežimo se – protiv korupcije!“ za predstavnike lokalnih organizacije civilnog društva i predstavnike lokalnih samouprava Splitsko-dalmatinske županije / Seminar “Let’s create a network – against corruption!” for representatives of local civil society organisations and public administration County of Split-Dalmatia was held in Split

U sklopu projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!“ UDD – Udruge za demokratsko društvo, u Splitu je 23. i 24. listopada održan seminar za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnike lokalnih samouprava Splitsko-dalmatinske županije, u organizaciji Centra za održivi razvoj iz Imotskog.

Nakon pozdravne riječi predsjednika UDD – Udruge za demokratsko društvo Jakše Kušana,  prvi dan seminara otvorio je dekan Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. Željko Radić izlaganjem o srednjovjekovnom Statutu Grada Splita, kao okviru za prepoznavanje i sprječavanje koruptivnih oblika ponašanja i sukoba interesa. Iako je prije tri godine obilježena 700. obljetnica objave Statuta, dekan Radić predstavio je obilje zanimljivih podataka kojima je bio uređen srenjovjekovni komunalni život Splita, koji je nizom propisa ograničavao korupciju, nepotizam i sukob interesa.

Sudionicima seminara predstavljen je i središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja propisa „e-Savjetovanja“, koji je s radom počeo u travnju 2015. godine. Prezentaciju rada portala održao je Nemanja Relić iz Ureda za udruge Vlade RH, upoznavajući kroz praktične primjere predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava kako se mogu aktivno, primjedbama i prijedlozima, uključiti u postupak donošenja propisa.

O europskoj praksi javne nabave i koruptivnim rizicima u postupcima javne nabave, govorio je prof. dr. Neven Šimac. Otvaranje i procjena ponuda, rizici u odnosu najniža cijena-najbolji ponuditelj, opasnost od kartelnog udruživanja, teme su koje je usporednom analizom hrvatske i europske prakse otvorio prof. dr. Šimac, naznačivši javnu nabavu kao postupak koji u svim etapama iziskuje strogu kontrolu i regulaciju.

Profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Parizu, dr. Marc Gjidara, polaznike seminara upoznao je s francuskom praksom pristupa javnim informacijama. Prenoseći upravna iskustva Francuske, zemlje uzorne državne uprave, otvorio je debatu o učinkovitosti i dostupnosti birokratskog aparata u toj zemlji. Raspravljalo se i o javnom diskursu u Hrvatskoj, kojim se zaposlenike državne i javne uprave sve češće etiketira „uhljebima“.

Posljednje izlaganje prvoga dana seminara „Ka transparentnom javnom upravljanju“, održao je prof. dr. Zdravko Petak s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Sudionike je u dinamičnoj prezentaciji upoznao s novom definicijom javnog upravljanja, odnosno transferom procesa donošenja politika s nacionalnih Vlada na brojne društvene aktere.

Cjelodnevni program drugoga dana seminara bila je radionica o policy analizama koju je održao Boris Zelenika iz Ureda za zakonodavstvo Vlade RH. Sudionici seminara upoznati su s osnovama policy analize – od definiranja javnih politika i konteksta njihovog stvaranja, do faza policy analiza te procjene njihovog učinka. Posebno je zanimljiva bila analiza dnevnog tiska sa sudionicima seminara kroz prepoznavanje javnih politika u medijskim objavama.

Dvodnevni seminar održan je u splitskom hotelu Dioklecijan u organizaciji Udruge za održivi razvoj iz Imotskog. Sudjelovali su predstavnici brojnih lokalnih organizacija civilnog društva i lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

>> Vijesti

>> Najave